Om hjemmesiden

På denne hjemmeside kan du læse om og diskutere to politiske ideer og visioner for fremtidens samfund – om basisindkomst og bæredygtig udvikling.

Jeg har tidligere været lektor i samfundsfag på Aalborg Universitet (indtil sommeren 2010), hvor jeg bl.a. har undervist i politisk filosofi. I den forbindelse har jeg i de sidste 20 år skrevet en række artikler og bøger om basisindkomst og bæredygtig udvikling og sammenhængen mellem disse ideer, hvoraf nogle præsenteres på denne hjemmeside.

Basisindkomst er en ret til en indkomst på et beskedent niveau, hvilket vil sige et sted mellem folkepension og arbejdsløshedsunderstøttelse. Derfor navnet basisindkomst. Den er for alle individer (statsborgere eller mennesker med permanent ophold i en stat). At den er ubetinget betyder, at den tildeles alle uafhængig af indkomst og formue i modsætning til en række sociale ydelser, der tildeles efter behov eller opnås ved optjening. Det indebærer også, at der til en ubetinget basisindkomst ikke tilknyttet er nogen rådighedspligt eller aktiveringspligt som der i dag er det ved arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp.

I dag er der behov nye politiske visioner – en ny politiske fortælling – for det danske samfunds og hele verdenssamfundets fremtidige udvikling. Det skal være en fortælling som videreudvikler velfærdsideen ved at kombinere den med bæredygtighedsideen. Behovet for den nye fortælling hænger sammen med den nuværende velfærdsstats problemer med fordelingen af det samfundsnødvendige arbejde og de naturbelastninger, der finder sted. I stedet for den nuværende velfærdsstats sociale kontrakt mellem arbejde og kapital, der behov for en ny kontakt, der også omfatter forholdet mellem stat og individ, mellem kønnene og mellem generationerne. Indførelse af en ret til en ubetinget basisindkomst vil være udtryk for en sådan ny kontakt, der sætter grænser for naturudnyttelsen, for varegørelsen af arbejdskraften, for klientgørelsen og for familieafhængigheden.