Om hjemmesiden

På denne hjemmeside kan du læse om to politiske ideer og visioner for fremtidens samfund – om basisindkomst og bæredygtig udvikling.

Formålet med denne hjemmeside er at lægge bøger og artikler ud i det offentlige rum, således at de kan downloades og evt. printes ud. Husk blot at anføre kilden, hvis du bruger materialet. Kommentarer, forespørgsler er velkomne:

Skriv til:  erikchri7@gmail.com

Jeg har tidligere været lektor i samfundsfag på Aalborg Universitet (indtil sommeren 2010), hvor jeg bl.a. har undervist i politisk filosofi. I den forbindelse har jeg i de sidste 20 år skrevet en række artikler og bøger om basisindkomst og bæredygtig udvikling og sammenhængen mellem disse ideer, hvoraf nogle præsenteres på denne hjemmeside.

Basisindkomst er en ret til en indkomst på et beskedent niveau, hvilket vil sige et sted mellem folkepension og arbejdsløshedsunderstøttelse. Derfor navnet basisindkomst. Den er for alle individer (statsborgere eller mennesker med permanent ophold i en stat). At den er ubetinget betyder, at den tildeles alle uafhængig af indkomst og formue i modsætning til en række sociale ydelser, der tildeles efter behov eller opnås ved optjening. Det indebærer også, at der til en ubetinget basisindkomst ikke er tilknyttet nogen rådighedspligt eller aktiveringspligt, som der i dag er det ved arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp.

I dag er der behov nye politiske visioner – en ny politisk fortælling – for det danske samfunds og hele verdenssamfundets fremtidige udvikling. Det skal være en fortælling som videreudvikler velfærdsideen ved at kombinere den med bæredygtighedsideen. Behovet for den nye fortælling hænger sammen med den nuværende velfærdsstats problemer med fordelingen af det samfundsnødvendige arbejde og de naturbelastninger, der finder sted. I stedet for den nuværende velfærdsstats sociale kontrakt mellem arbejde og kapital, er der behov for en ny kontakt, der også omfatter forholdet mellem stat og individ, mellem kønnene og mellem generationerne. Indførelse af en ret til en ubetinget basisindkomst vil være udtryk for en sådan ny kontakt, der sætter grænser for naturudnyttelsen, for varegørelsen af arbejdskraften, for klientgørelsen og for familieafhængigheden.

Artikler og boguddrag er grupperet i forskellige kategorier. Se kategorierne nederst til højre. En kategori hedder ”Røde og grønne tråde i min forskning”. Den indeholder bl.a. min afskedsforelæsning på Aalborg Universitet fra juni 2010. Her giver jeg en beskrivelse af udviklingen i min interesse for basisindkomst og bæredygtig udvikling.

Nogle af de andre kategorier knytter sig til de bøger og antologier, jeg har været med til at udgive. Det gælder ”Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé,” ”Velfærd på vildspor”, Fælleder i forandring”, ”Retten til basisindkomst- en demokratisk frigørelse”. Den mest udviklede fremstilling af mit syn på basisindkomst og bæredygtig udvikling findes i min bog: “Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé”, som kan ses i sit fulde omfang på hjemmesiden.

Nedenfor listen over de bøger (uddrag) og artikler, der kan ses på denne hjemmeside. De to bøger der er angivet i kursiv, findes der ikke uddrag af her. Men de væsentlige forudsætninger for mit arbejde med basisindkomst og bæredygtig udvikling, hvorfor jeg har medtaget dem her.

Bøger:

The Heretical Political Discourse: a Discourse Analysis of the Danish Debate on Basic Income. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 2008.

Fælleder i forandring. Christensen, Erik. & Christensen, Per. (red.) Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 2007.

Retten til basisindkomst: En demokratisk frigørelse. Christensen, Erik, Lieberkind, Karsten & Ydesen, Christian. (red.) Göteborg: Nordic Summer University Press. 2007.

Velfærd på vildspor: Modsigelser i velfærdssamfundet. Christensen, Erik (red.)  København: Frydenlund. 2004.

Borgerløn: Fortællinger om en politisk ide. Århus: Hovedland. 2000.

Mod en humanistisk politik. Poul Bjerre. Filosof og arkitekt. Bech-Jørgensen, Birte & Christensen, Erik (red.) Viborg: Aalborg Universitetsforlag. 2000.

Nye værdier i politik og samfund. Paradigmeskift og kulturbrydninger. Århus: Hovedland. 1990.

Artikler:

Lad os få en radikal afskaffelse af efterlønnen og al den snak om pensionsalder. Vision nr. 1. 2011

Basisindkomst – en fornyelse af velfærdssamfundet. Vision nr. 1. 2011

Røde og grønne tråde i min forskning. Afskedsforelæsning på Aalborg Universitet den 25. juni 2010

A Global Ecological Argument for a Basic Income. IN Erik Christensen, The Heretical Political Discource – a Discourse Analysis of the Danish Debate on Basic Income. Aalborg University Press, 2008. pp. 119-138.

Erik Christensen og Per Christensen: Fælleder i forandring i Global Økologi, Vol. 15, Nr. 1, 2008, s. 24-25.

Hvad med de visionære alternativer for fremtiden? Hvorfor er der ingen debat om principperne i CO2-kvotesystemet? Information 28. febr. 2008

Visioner for velfærd og miljø. Brudflader: Økonomi og Samfund 2008. (red.) Peter Nielsen. København: Frydenlund, 2008. s. 135-150. Økonomi og Samfund; Nr. 2

Lighed – en betingelse for forskellighed. Information, 6. januar 2008

Simon Birnbaum and Erik Christensen: Anthroposophical Reflections on Basic Income. Johannes Hohlenberg. Basic Income Studies. An International Journal of Basic Income Research Vol. 2, Issue 2 Research Article, December 2007

Commons-begrebets udvikling – fra tragedie til komedie og håb om et andet samfund. Kritisk Debat, Juni 2007

Erik Christensen og Per Christensen: Fælledbegrebets fornyelse. Afslutning  i Fælleder i forandring. (red.) Erik Christensen og Per Christensen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2007. s. 275-282

Erik Christensen og Per Christensen: Fælleder i forandring. Indledning i Fælleder i forandring.(red.) Erik Christensen og Per Christensen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2007. s. 7-24

Fælled og lokalsamfund i Fælleder i forandring. (red.) Erik Christensen og Per Christensen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2007. s. 89-106

Commons-begrebets udvikling Fra tragedie til komedie og håb om et andet samfund i Fælleder i forandring. (red.) Erik Christensen og Per Christensen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2007. s. 25-50.

Basisindkomst på den politiske dagsorden – mellem inklusion og eksklusion. Retten til basisindkomst. En demokratisk frigørelse. (red.) Erik Christensen; Karsten Lieberkind; Christian Ydesen. Göteborg : Nordic Summer University Press, 2007. s. 412-418.

En global økologisk begrundelse for borgerløn. Retten til basisindkomst. En demokratisk frigørelse. (red.) Erik Christensen; Karsten Lieberkind; Christian Ydesen. 1. udg.. udg. Göteborg : Nordic Summer University Press, 2007. s. 172-192.

Borgerløn og feminisme. Retten til basisindkomst. En demokratisk frigørelse. (red.) Erik Christensen; Karsten Lieberkind; Christian Ydesen. Göteborg : Nordic Summer University Press, 2007. s. 154-171.

Borgerløn eller basisindkomst. Kritisk Debat. Oktober 2005

Welfare Discourses in Denmark seen in a basic income perspective.Working Papers from Department of Economic, Politics and Public Administration Aalborg University. 2005:7

”Den videnskabelige værdirelativisme i praksis” som led i studenteroprøret på Institut for Statskundskab på Århus Universitet. Artikel i Politica – Tidsskrift for Politisk Videnskab. Vol. 37, nr. 3, 2005, s. 333-340.

Feminist Arguments in Favor of Welfare and Basic Income in Denmark.IN Guy Standing (ed.) Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, London: Anthem Press 2004, pp. 381-400.

Udviklingstendenser i velfærdsstatens modsigelser. I: Velfærd på vildspor: modsigelser i velfærdssamfundet. (red.)  Erik Christensen. Frydenlund, 2004. s. 9-20.

Liberalismens dobbelte ansigt i reformeringen af velfærdssamfundet. I: Velfærd på vildspor: modsigelser i velfærdssamfundet. (red.) Erik Christensen. Frydenlund, 2004. s. 299-306.

Velfærd på liberalt vildspor. Kritisk Debat. August 2004

Rhetoric of Rights and obligations: Aalborg Universitetsforlag, 2001. 17 s. Arbejdspapirer fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning; 2001:3

Borgerløns-debattens historie i Danmark. I Oprør fra bredden: fra velfærdsstat til borgerløn. (red.) Rune Engelbreth Larsen. København: Tiderne Skifter, 2002. s. 15-29.

Borgerlig valgfrihed. Kronik i Berlingske Tidende 27. nov. 2001

Økologiske samfundseksperimenter set i et kritisk-utopisk perspektiv. Jan Holm Ingemann (red.), Samfundets udviklingsafdeling: Bæredygtig udvikling gennem eksperimenter. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 2001 s. 127-143

Det økologiske økonomiparadigme – en sproglig genopdagelse af den aristoteliske økonomiforståelse. Artikel i Kritik af den økonomiske fornuft: en antologi. Fenger-Grøn, Carsten: Kristensen, Jens Erik (red.). København: Hans Reitzel, 2001. s. 161-189.

Fusk med beviserne. Marianne Jelved misbrugte økonomiske modelberegninger. Information 9. marts 2001

Borgerløn eller aktivering. Tidsskrift for Arbejdsliv, 3. årg. nr. 1. 2001

Erik Christensen and Jørn Loftager: Ups and Downs of Basic Income in Denmark. IN Basic Income on the Agenda: Policy objectives and political chances. van der Veen, R. & Groot, L. (red.). Amsterdam, Netherland: Amsterdam University Press, 2000, s. 257-268.

Grøn vækst eller bæredygtig udvikling. Aalborg Universitet,. Arbejdspapirer fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning 1997:4 32 s.

Energiplan 96: Demokrati eller ekspropriation? Global Økologi. 3, 1, 1996, s. 20-25.

Borgerløn – på vej imod et paradigmeskift. Arbejdstekst. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. 1993

Politik og paradigmeskift Replik til Uffe Østergaard. Politica, Bind 23 (1991) 2